Modernističke mape Banje Luke, Mostara i Sarajeva

Sa početkom u dvadesetim godinama, pa daljim razvojem sve do kraja osamdesetih godina prošlog vijeka arhitektura i urbanizam moderne su se raširili u gradovima Bosne i Hercegovine. Njihove refleksije u savremenoj arhitekturi su i danas prisutne.

Ideje arhitekture moderne u bosanskohercegovačke gradove ulaze sa blagim otporom prema novom i drugačijem tretmanu prostora. Ove ideje su predstavljene prvenstveno kroz stambenu arhitekturu, a kasnije i kroz sve više različitih tipova javnih objekata. Principi moderne arhitekture i urbanizma bili su u skladu sa aktuelnim društvenim uređenjem u kojem su našli plodno tlo za napredovanje, posebno nakon Drugog svjetskog rata.

U saradnji s britanskom izdavačkom kućom “Blue Crow Media” Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica BiH (CHwB BiH) razvija modernističke mape za tri bosanskohercegovačka grada: Banju Luku, Mostar i Sarajevo. Ove mape predstavljaju vodiče kroz gotovo jedno stoljeće razvoja arhitekture moderne u Bosni i Hercegovini. Dizajnirane su sa ciljem da skrenu pažnju na vrijedno, inspirativno i nedovoljno istraženo naslijeđe. Vrijednosti zgrada i ambijenata iz ovog perioda je moguće u potpunosti cijeniti samo ako se razumije kontekst više turbulentnih historijskih perioda tokom kojih su oni nastali.

Modernističke mape biti će štampane u toku 2021. godine a obuhvatiće selekciju od po 35 reprezentativnih objekata moderne u navedenim gradovima.  Mape su upotpunjene arhitektonskim fotografijama Anide Krečo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email