O PROJEKTU

Ova digitalna platforma nastala je uz podršku Getty Fondacije kao dio “Keeping It Modern” inicijative za unaprijeđenje arhitektonske konzervacije vrijedne baštine 20. stoljeća širom svijeta.

Cilj platforme je dokumentiranje i mapiranje moderne arhitekture u Bosni i Hercegovini, te ukazivanje na njenu vrijednost i mjesto u široj slojevitosti kulturne baštine Bosne i Hercegovine, kao i važnost njene adekvatne obnove. Nadamo se da će ovaj portal biti koristan svim istraživačima/cama zainteresiranim za baštinu moderne u Bosni i Hercegovini, kao i široj javnosti te da će im navedeni sadržaj olakšati daljnja istraživanja.

Cilj nam je da inspirišemo druge da nam se pridruže ili da nastave sami da istražuju.

Platforma je nastala kao dio šireg projekta izrade studije plana konzervacije i restauracije zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine te promocije moderne arhitekture kao dijela kulturne baštine BiH.

TIM

Fondacija Kulturno nasiljeđe bez granica kroz ovaj projekat sarađivala je sa nizom profesionalaca iz oblasti istraživanja i zaštite kulturnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine.

Produkcija: Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica BiH

Urednički tim: Ivana Roso, Farah Račić, Adisa Džino Šuta i Anida Krečo

Istraživački tim: Ivana Roso, Farah Račić, Adisa Džino Šuta, Enida Šetka, Boris Trapara, Igor Kuvač, Zina Ruždić, Maida Halilović, Merima Tica, Delila Veispahić

Arhitektonska fotografija: Anida Krečo

Web dizajn: Mateo Peroš

© PRAVILNIK O KORIŠTENJU SADRŽAJA

Sve prikupljene informacije objavljene na ovom portalu sadržavaju podatke autora istih. Korištenje sadržaja (tekstovi, fotografije) ovog portala dopušteno je za korištenje u neprofitne svrhe i istraživanje, uz obavezno navođenje izvora, autora itd. Za sva druga korištenja, molimo vas da kontaktirate autore za odobrenje. Ako posjedujete dodatne informacije o objektima koji su predstavljeni na ovoj platformi (ili ako mislite da neki podaci nisu tačni), a koje mogu doprinijeti boljem razumijevanju arhitektonskih vrijednosti prezentovanih objekata, molimo vas da nam se javite.
Naš cilj je da imamo platformu sa što je moguće tačnijim podacima.