Organisations

Publications

Usefull links

References

Bernik,Brane, 2002. Arhitekt Zlatko Ugljen, Međunarodna galerija portreta, Gorenjski tisk, Tuzla

Babić, Maja, Modernism and Politics in Architecture of Socialist Yugoslavia, 1945-1965, 2013. University of Washington

Harrington, Selma; Dimitrijević, Branka; Salama M. Ashraf; Modernist Architecture, Conflict, Heritage and Resilience: The case of the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina; 2017. godina; Archinet IJAR: International Journal of Architectural Research; Vol. 11/ 178-192

Husetić,Aida; Arhitekt Ćemalović; 2019.godina; University Press 2019; Sarajevo

Jugoslavija od početka do kraja: Muzej istorije Jugoslavije, 01.12 – 17.03. 2013. urednik kataloga Dragan Bakić; Autori tekstova: Jovo Bakić, Srđan Cvetković, Ivana Dobrivojević, Hrvoje Klasić, Vladimir Petrović, 2013. Beograd

Jagdhuhn, Nataša; Jugoslavizacija muzejskog polja; 2017. Zbornik radova Historijskog muzeja BiH; Sarajevo

Jović, Dejan; Yugoslavia as Project and Experiment, Unfinished Modernisations: between utopia and pragmatism; 2012. Zagreb

Jakovina, Tvrtko; Historical success of schizophrenic state: Modernisation in Yugoslavia 1945-1974, Socialism and Modernity: art, culture and politics; 2012. godina; Institut za povijest umjetnosti- Mozej
suvremene umjetnosti, Zagreb

Janković, Živorad; Muhamed Kadić: Život i djelo; 2007. Bošnjačko institut- Fondacija Adila Zulfikarpašića; Sarajevo

Krzović, Ibrahim; Juraj Neidhardt: arhitekt,urbanist, teoretičar, pedagog, publicist; 2019. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; Sarajevo

Kadić, Emir; Arhitekt Reuf Kadić i počeci moderne arhitekture u Bosni i Hercegovini; 2010. Bemust; Sarajevo

Karlić-Kapetanović, Jelica; JurajNeidhardt: Život i djelo; 1990. Veselin Masleša, 1990. Mostar, Rade Bitanga;Sarajevo

Kulturno-sportski centar ‘Skenderija’ Sarajevo; Gradsko vijeće grada Sarajeva, Oslobođenje, Sarajevo

Kulić, Vladimir;Mrduljaš, Maroje; Architecture and ideology in Socialist Yugoslavia, Unfinished
Modernisations: between utopia and pragmatism; 2012. Zagreb

Kulić, Vladimir; East? West? Or Both? ForeIgn Perceptions of architecture in Social Yugoslavia; 2009. The Journal of Architecture- Volume 14 Number 1; Florida Atlantic University, Fort Lauderdale, FL,USA

Mikulić, Ana; Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru; 2015. Mostar

Marinović, Miroslav; Zlatko Ugljen in Tuzla: a contribution to discussion on the architecture of convent and church of Saint Peter and Paul; 2014.godina; Univerzitet u Banjoj Luci; Banja Luka

Mrduljaš, Thaler, Kulić; Modernism In-between: The Mediatorz Architectures of Socialist Yugoslavia, 2012. Jovis, Berlin

Roš, Stjepan; Rusan, Andrija; Interview: Zlatko Ugljen; Oris

Stierli, Martino; Kulić, Vladimir; Toward a concrete utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980; 2018. The Museum of Modern Art; Gorenjski tisk; New York

Šoljanin, Suad; Moderna arhitektura Sarajeva; 2019. Izlaganje na konferenciji; Sarajevo

Štraus, Ivan ; Arhitektura Jugoslavije:1945-1990; 1991. Svjetlost; Sarajevo

Štraus, Ivan; 15 godina bosanskohercegovačke arhitekture, prilog za istoriju arhitekture Jugoslavije 1970/1985; 1987. Svjetlost, Sarajevo

Štraus, Ivan; Arhitektura, 1962-1986; 1986. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Štraus, Ivan; 99 arhitekata Sarajevskog kruga: 1930-1990; 2010. Zagreb: ”Šahinpašić”: Akademija
nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Ugljen, Zlatko; Krzović, Ibrahim; 1984. Retrospektiva Umjetnička galerija BiH, Oslobođenje: Sarajevo

Ugljen, Zlatko; Ugljen Ademović, Nina; 2014. Sakralni prostori, Založba Kralja Tomislava, Čapljina

Zdravković, Ivan M.; Moderna arhitektura i njen socijalni značaj; 2019. Politika i društvo; Beograd